Fender Marine Global personvernerklæring

Oppdatert: 27. november 2023

Personvernerklæringen gjelder for Fender Marine AS og alle tilknyttede selskaper og datterselskaper. (Samlet referert til som «vi», «vår», «oss» eller «Fender Marine».) En samlet liste over alle selskapene i Fender Marine gruppen finner du her.

 

I denne personvernerklæringen forklarer vi hva slags personopplysninger vi lagrer og hvordan vi behandler denne informasjonen.  Denne personvernerklæringen gjelder alle personopplysninger du deler med Fender Marine og all personlig informasjon vi samler fra andre kilder, med mindre du blir gitt en mer spesifikk personvernerklæring ved tidspunktet for innsamling av data. Denne personvernerklæringen gjelder ikke for noen tredjeparts nettsteder, applikasjoner eller portaler («nettsider») som er linket til Fender Marine, eller noen av Fender Marine sine nettsider med egen personvernerklæring. Hvis du deler personopplysninger om andre personer med oss, må du i samsvar med denne personvernerklæringen, gi dem en kopi av denne personvernerklæringen og innhente eventuelt samtykke som kreves for behandlingen av denne personens data.

 

Ved spørsmål rundt denne personvernerklæringen, finner du kontaktinfo under Kontakt oss.  Når du bruker våre nettsteder, bør du lese denne personvernerklæringen sammen med nettstedets brukervilkår.

 

De følgende avsnittene vil veilede deg gjennom vår praksis for innsamling, bruk, offentliggjøring og oppbevaring av dine personopplysninger:

 

1. Hvem er vi?

2. Hvordan vi behandler dine personopplysninger

3. Hvordan vi beskytter dine personopplysninger

4. Hvordan vi beskytter dine personopplysninger ved overføring til utlandet

5. Markedsføring

6. Profilering og automatisert beslutningstaking

7. Hvor lenge vi oppbevarer dine personopplysninger

8. Dine rettigheter knyttet til personopplysninger

9. Kontakt oss

10. Oppdateringer i denne personvernerklæringen

 

1. Hvem er vi?

Vi er et globalt selskap som gjennom våre ulike selskaper og datterselskaper tilbyr en rekke profesjonelle tjenester innen forsikring, (re)assuransemegling, risikohåndtering, skadebehandling, ansattfordeler, HR konsultasjon, finansielle tjenester, pensjonsforvaltning og aktuartjenester.

 

2. Hvordan vi behandler dine personopplysninger

 

2.1 Personer som er underlagt denne personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen gir informasjon til de personene hvis personopplysninger vi behandler, inkludert:

 • Forretningskontakter, som meglere, (re)assuranseleverandører, forvaltningsagenter (MGAs), tapsjusterere, eksperter som er engasjert i forbindelse med krav, tjenesteleverandører, leverandører, profesjonelle rådgivere, konferansedeltakere, besøkende til våre kontorer, myndighetspersoner og myndigheter.
 • Kunder, kravshavere og planfordelingsmottakere, som inkluderer de som er knyttet til forsikringspolisene. Vi tilbyr som en del av vår kjernevirksomhet (for eksempel de som er dekket av polisene, potensielle mottakere av polisene, kravshavere og andre parter involvert i krav knyttet til polisene), samt alle andre kunder knyttet til våre ulike tjenestetilbud (for eksempel arbeidsgivere som støtter helse- og velferdsordninger, pensjonsforvaltere, premiefinansieringstjenester, nåværende, tidligere og pensjonerte medlemmer av ytelsesordninger, ektefeller og andre berettigede mottakere. Vi gir administrasjonstjenester til de som har rett til utbetaling fra pensjons- og/eller velferdsordninger).
 • Brukere av våre nettsteder
 • Andre personer, som inkluderer de som ber om eller mottar vår markedsinformasjon, gjør generelle forespørsler, deltar i konkurranser eller kampanjer, eller hvis bilder vi bruker i markedsføring eller som er fanget opp på overvåkningskameraer.

 

2.2 Hvordan vi innhenter dine personopplysninger

Vi samler inn dine personopplysninger på flere måter, avhengig av hvordan du samhandler med oss og i samsvar med gjeldende lov. Følgende oppsummerer våre innsamlingspunkter:

 • Direkte fra deg eller din fullmektige, for eksempel når du gir dine personopplysninger til oss, inkludert fra noen av våre nettsteder, undersøkelser, arrangementer, markedsundersøkelser og annen direkte kommunikasjon og/eller henvendelser.
 • Fra våre klienter og partnere, som inkluderer kommersielle klienter, (re)assurandører, nettverkspartnere, meglere, arbeidsgivere, sponsorer av velferdsordninger, administratorer av velferdsordninger, selskaper for premiefinansiering, helseleverandører, pensjonsforvaltere, leverandører av data/markedsføringslister og tredjeparts tjenesteleverandører.
 • Offentlig tilgjengelige kilder, som sosiale medieplattformer, eiendoms- og eiendelsregistre, samt oppføringer om krav og domfellelser.
 • Fender Marine tilknyttede selskaper
 • Myndighetspersoner, som politi og tilsynsmyndigheter.
 • Bakgrunnsjekk og screeningverktøy,  som databaser for forebygging og oppdagelse av forsikringssvindel, kredittbyråer og verktøy for screening av sanksjoner.
 • Andre tredjeparter

 

2.3 Personopplysninger vi samler inn

Vi samler inn følgende personopplysninger, avhengig av hensikten med din interaksjon med oss (for eksempel som forretningskontakt, kunde, kravstiller, forsikrede) og i samsvar med gjeldende lov:

 • Grunnleggende personlig og demografisk informasjon,  som navn, fødselsdato, alder, kjønn og sivil status.
 • Kontaktinformasjon,  som din adresse, telefonnummer og e-post.
 • Unike identifikatorer,  som id-nummer utstedt av offentlige myndigheter eller organer (for eksempel ditt nasjonale id -eller personnummer, passnummer, ID-nummer, skattenummer, førerkortnummer, fødsels-, døds- og vigselsattester, militærtjenestebok og kopier av offisielle dokumenter).
 • Informasjon om mottaker, som detaljer om forhold, familiemedlemmer og forsørgede.
 • Informasjon om ansettelsesforhold, som stillingstittel, arbeidsgiver, ansettelsestatus, lønn, ansattfordeler, pensjonsgivende tjenestetid, ansettelseshistorikk og faglige sertifiseringer og opplæring.
 • Finansiell informasjon, som kontonummer og utskrifter, kredittkortnummer, meglerkonto-nummer, transaksjonsinformasjon, skatteinformasjon, detaljer om inntekt, eiendom, eiendeler, investeringer og investeringpreferanser, pensjon og fordeler, gjeld og kredittverdighet.
 • Poliseinformasjon, som ditt polisenummer, start- og sluttdatoer for forsikringen, premiebeløp, individuelle vilkår, justeringer i løpet av perioden, årsaker til avbestilling, risikoprofil, detaljer om forsikringsdekning, innmelding, berettigelse til forsikring eller fordeler, fordelsbeløp og forsikringshistorikk.
 • Informasjon om kravstiller, som forholdet mellom kravstiller og forsikringstaker/forsikrede, kravhistorikk og kravdata, samt datoen og detaljene i et krav, inkludert dødsårsak, skade eller uførhet og kravnummer.
 • Planinformasjon, som nivåer for innskudd og fordelsalternativer.
 • Kommersiell informasjon, som opplysninger om din personlige eiendom, produkter eller tjenester kjøpt, skaffet eller vurdert, eller annen kjøps- eller forbrukshistorikk eller tendenser.
 • Arrangementer eller møteinformasjon, som detaljer rundt ditt besøk til våre kontorer (inkludert overvåkningskameraer), din interesse for og deltagelse på arrangementer eller møter, lydopptak, bilder eller video fra møter, arrangementer eller samtaler med deg.
 • Informasjon om levevaner, som reisehistorikk, planer og generelle helsedata.
 • Spesielle kategoridata og sensitive personopplysninger, som opplysninger relatert til din helse (inkludert beskyttede helseopplysninger), genetiske eller biometriske opplysninger, seksuell orientering, kjønnsidentitet, rase eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger og medlemskap i fagforeninger.
 • Opplysninger om kriminell historikk, som siktelser eller domfellelser, inkludert trafikkovertredelser eller bekreftelse av rent rulleblad.
 • Profesjonell disiplinærinformasjon
 • Personopplysninger mottatt fra bakgrunnssjekk og sanksjonscreening, inkludert status som en politisk eksponert person.
 • Markedsføringsinformasjon, som for eksempel ditt samtykke til eller avmelding fra mottak av markedsføringskommunikasjon fra oss og/eller tredjeparter, dine markedsføringspreferanser eller dine interaksjoner med våre markedsføringskampanjer og undersøkelser, inkludert om du åpner eller klikker på lenker i e-poster fra oss eller gjennomfører våre undersøkelser.
 • Informasjon om nettsteder og kommunikasjonsbruk, som ditt brukernavn, passord, annen informasjon samlet ved å besøke våre nettsteder eller samlet gjennom informasjonskapsler og andre sporingsmetoder som beskrevet i våre retningslinjer for informasjonskapsler, inkludert din IP-adresse, domenenavn, nettleserversjon og operativsystem, trafikkdata, stedsdata, surfetid og informasjon fra sosiale medier, som interaksjoner med oss på sosiale medier.

 

2.4 Hvordan vi benytter dine personopplysninger

Avhengig av hensikten med interaksjonen med oss (for eksempel som forretningskontakt, kunde, klient, fordringshaver, forsikrede og pensjonsdeltaker), bruker vi dine personopplysninger til å:

 • Yte tjenester for deg eller våre kunder
 • Levere tjenester og oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser, inkludert å levere tjenester som du kanskje ikke personlig har bedt om, men som ble forespurt av vår(e) klient(er) og som krever at vi samhandler, direkte eller indirekte, med deg.
 • Legge til rette for og muliggjøre plassering av forsikringspoliser og bistå med den løpende forvaltningen av slike poliser, inkludert premieadministrasjon, fornyelser, justeringer, avbestillinger, kravshåndtering og oppgjør.
 • Tilby ulike rådgivningstjenester, administrasjon, finansielle tjenester, pensjons- og aktuarielle tjenester samt kravadministrasjon.
 • Gi råd om styring av våre kunders forretningsrisikoer og muligheter, saker og forsikringsavtaler, og administrasjon av krav.
 • Styre vår forretningsvirksomhet
 • Inngå forretningsforhold og utføre aktsomhetsvurdering og bakgrunnssjekker, som svindelkontroll, screening for handelssanksjoner, kredittsjekker og anti-hvitvaskingskontroller.
 • Opprette, vedlikeholde, tilpasse og sikre din konto hos oss.
 • Opprettholde regnskapsregistre, analysere økonomiske resultater, overholde interne revisjonskrav, motta profesjonell rådgivning, søke om og fremme krav på våre egne forsikringspoliser, håndtere eller bestride et krav og inndrive gjeld.
 • Gjennomføre dataanalyse, undersøkelser, sammenligninger og risikomodellering for å forstå risikoeksponering og erfaring, med det formål å opprette de-identifiserte og/eller aggregerte bransje- eller sektoromfattende rapporter, som deles med Fender Marine sine foretak og tredjeparter.
 • Kommunisere med, og markedsføre oss overfor deg
 • Kommunisere med deg angående din konto eller endringer i våre retningslinjer, vilkår og betingelser, besvare eventuelle henvendelser du måtte ha, og sende deg invitasjoner til arrangementer eller møter.
 • Annonsere, markedsføre og promotere egne tjenester eller tjenester fra andre, inkludert e-post, LinkedIn, SMS, post eller telefon.
 • Sende deg nyhetsbrev, tilbud eller annen informasjon vi tror kan interessere deg, samt tilby og administrere kampanjer.
 • Overvåke bruken av våre nettsider og tilpasse din opplevelse og meldinger vi sender deg for å levere innhold, produkt- og tjenestetilbud som er relevante for deg, inkludert målrettede tilbud og annonser via våre nettsider, tredjeparts nettsider, e-post, SMS eller tekstmeldinger (med ditt samtykke, der det kreves i henhold til lov).
 • Overholde juridiske forpliktelser
 • Følge nasjonale sikkerhetskrav eller lovkrav om rettsetterlevelse, krav om tilgjengeliggjøring av dokumentasjon fra tilsyns- eller sikkerhetsmyndighet, og der det ellers kreves eller er påbudt i henhold til nasjonal lovgivning, rettsordrer, rettsavgjørelser og forskrifter
 • Utøve og forsvare våre, deres eller tredjeparters juridiske rettigheter.
 • Overvåke og forebygge bedrageri og mislighold
 • Ivareta sikkerheten, kvaliteten, integriteten og tilgjengeligheten til våre produkter, tjenester, systemer og data, oppdage sikkerhetshendelser, beskytte mot utilsiktet dataavsløring, ondsinnet, villedende, bedragerisk eller ulovlig aktivitet, og feilsøke eller identifisere og reparere feil som påvirker eksisterende tiltenkt funksjonalitet.
 • Overvåke og ivareta sikkerheten i våre lokaler og eiendom, samt for våre ansatte og besøkende.
 • Forbedre våre tjenester
 • Utarbeide, forbedre, utvide eller tilpasse våre tjenester gjennom forskning og utvikling.
 • Overvåke, gjennomgå, vurdere og forbedre våre teknologisystemer, inkludert nettsteder, samt vårt innhold på sosiale medier.
 • Forbedre og utvikle systemer og algoritmer, som omfatter maskinlæring og kunstig intelligens.
 • Forbedre kvalitet, opplæring og sikkerhet (for eksempel med hensyn til opptak av samtaler).
 • Sammenslåinger og oppkjøp
 • Legge til rette for kommersielle transaksjoner, inkludert omorganisering, sammenslåing, salg av hele eller en del av våre eiendeler, en joint venture, overdragelse, overføring eller annen disposisjon av hele eller deler av vår virksomhet, eiendeler eller aksjer (inkludert i forbindelse med konkurs eller lignende prosesser). Dersom ett slikt salg eller overføring finner sted, vil vi gjøre en innsats for å sikre at organisasjonen vi overfører dine personopplysninger til, samtykker til å bruke dem på en måte som er i samsvar med denne personvernerklæringen.

 

Dersom vi har til hensikt å bruke dine personopplysninger til annet som ikke er beskrevet i denne personvernerklæringen, eller som ikke er forenlig med formålet for innsamlingen av dine personopplysninger, vil vi ta kontakt med deg og informere deg om denne hensikten, som kan inkludere behovet for å oppfylle våre juridiske og lovpålagte forpliktelser. Vi vil på forhånd be om samtykke der det kreves.

 

2.5 Juridisk grunnlag for behandling av personopplysninger

Lokale lover og forskrifter kan kreve at det foreligger et juridisk grunnlag for å behandle dine personopplysninger. I de fleste tilfeller vil vårt juridiske grunnlag for behandling av dine personopplysninger være ett av følgende:

 • Berettiget forretningsinteresse, som å søke, inngå eller utføre våre kontraktsmessige plikter, opprettholde våre forretningsdokumenter, vedlikehold av forsikringspoliser eller andre produkter vi tilbyr, samt analysere og forbedre vår forretningsmodell, tjenester, systemer og algoritmer. Når vi bruker dine personopplysninger til disse formålene, sikrer vi at våre forretningsbehov ikke kommer i konflikt med dine juridiske rettigheter.
 • Til å utarbeide en avtale med deg eller for å kunne gå videre med din forespørsel før inngåelse av en avtale eller kontrakt.
 • Overholdelse av juridiske forpliktelser, som når du utøver dine rettigheter i henhold til personvernlovgivningen og fremsetter forespørsler, for overholdelse av krav -både juridiske og fra tilsynsmyndigheter, relaterte offentliggjørelser samt etablering og forsvar av juridiske rettigheter.
 • Oppdage og forebygge svindel
 • Samtykke. Når vi må innhente ditt samtykke for å behandle dine personopplysninger.

 

Når vi behandler sensitive personopplysninger, noen ganger referert til som spesielle kategoridata, vil vårt juridiske grunnlag i de fleste tilfeller være ett av følgende:

 • Påkrevd for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav.
 • Nødvendig for forsikringsvirksomheten når det er av betydelig offentlig interesse, der det er aktuelt i henhold til lokale personvernlover.
 • Nødvendig for å forebygge eller avdekke ulovlige handlinger eller bedrageri når det er av betydelig offentlig interesse, der det er relevant i henhold til lokale personvernlover.
 • Du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke-når vi mottar sensitive personopplysninger eller spesielle kategoridata indirekte, er tredjeparten ansvarlig for å innhente ditt samtykke slik at vi kan samle inn og bruke dine data til formålene beskrevet i denne personvernerklæringen

 

2.6 Hvem vi deler dine personopplysninger med

Vi deler dine personopplysninger med selskaper i Fender Marine-gruppen avhengig av formålet med din kontakt med oss, for eksempel for levering av våre tjenester, generell forretningsdrift og kontroller, markedsføring, dataanalyse, forbedringer av systemer og algoritmer, undersøkelser, benchmarking og overholdelse av gjeldende lover.

 

Vi kan også dele dine personopplysninger med følgende tredjeparter når din kontakt med oss gjelder:

 • Din arbeidsgiver, som en del av vår leveranse av tjenester til deg eller din arbeidsgiver.
 • Profesjonelle rådgivere, som forsikringsgiver, aktuarer, skadebehandlere og etterforskere, takstmenn, dispasjører, ulykkesetterforskere, spesialistrådgivere innen risiko, pensjonsleverandører eller -forvaltere, banker og andre långivere (inkludert leverandører av finansiering for forsikringspremier), helsepersonell, leverandører av helsetjenester, advokater (inkludert deltakere i tredjeparts juridiske prosesser), revisorer, skatterådgivere, finansinstitusjoner, investeringsrådgivere og andre tillitspersoner og konsulenter.
 • Forretningspartnere, her ment som kunder, (re)assuranseselskaper, agenter, meglere, andre forsikringsformidlere, skadebehandlere eller andre selskaper som fungerer som forsikringsdistributører og selskaper som tilbyr finansiering for forsikringspremier.
 • Tilbydere av forsikringsmegling og andre plattformer vi benytter
 • Leverandører av tjenester, for eksempel programvareleverandører, leverandører innen sikkerhets- og skytjenester, finans- og betalingsleverandører, markedsføringsbyråer, eksterne utleiere av lokaler, adresseetterforskere, trykkerier, leverandører av dokumenthåndtering, telefoni-tilbydere, inkassobyråer, bakgrunnssjekk- og kredittvurderingsbyråer.
 • Byråer som avdekker svindel og kredittbyråer, som drifter og ivaretar svindeldeteksjon eller kredittregistre.
 • Bransjeorganisasjoner
 • Forsikringsleverandører, som tilbyr forsikring til deg og som forsikrer oss.
 • Tilsynsmyndigheter, offentlige myndigheter og rettshåndhevende myndigheter, som politi, rettsinstanser, myndigheter, finanstilsynet og arbeidstilsynet, hvor vi er pålagt å handle i henhold til loven.
 • Oppkjøpere, som for eksempel de som kan kjøpe, eller som vi kan overføre våre eiendeler og virksomhet til.
 • Andre tredjeparter, hvor vi har ditt samtykke eller det er påkrevd av loven.

 

Når påkrevd av gjeldende lov, vil vi innhente ditt samtykke før vi deler dine data med en tredjepart. Vi vil også kreve at tredjeparter (når det er aktuelt) opprettholder et sammenlignbart beskyttelsesnivå for personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen, ved bruk av kontraktsmessige krav eller andre midler. På forespørsel og der det kreves av loven, vil vi bekrefte navnet på hver tredjepart som dine personopplysninger har blitt eller vil bli overført til. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, fraskriver vi oss alt ansvar for bruk av dine personopplysninger av tredjeparter.

 

2.7 Barn

Våre nettsteder er ikke ment for barn, og vi samler, bruker eller deler ikke med vitende og vilje informasjon om barn.  Vennligst ikke oppgi personopplysninger hvis du er mindreårig, selv om du blir bedt om det. Hvis du mener at du ved et uhell har oppgitt personopplysninger, vennligst be foreldrene dine eller dine foresatte om å varsle oss. I tilfelle vi oppdager at vi ved et uhell har samlet inn personopplysninger fra et barn via våre nettsteder, vil vi slette denne informasjonen så raskt som mulig.

 

3. Hvordan vi beskytter dine personopplysninger

Vi bruker en rekke organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger, inkludert, men ikke begrenset til, følgende:

 • Begrenset tilgang til de som trenger å vite formålene som er fastsatt i vår underliggende avtale eller denne personvernerklæringen, og som er underlagt taushetsplikter.
 • Brannmurer for å blokkere uautorisert trafikk til servere.
 • Fysiske servere plassert på sikre steder og bare tilgjengelig for autorisert personell.
 • Interne prosedyrer regulerer lagring, tilgang og utlevering av dine personopplysninger.
 • Ekstra sikkerhetstiltak, som kan være påkrevd av gjeldende lover i det landet vi behandler dine personopplysninger.

 

Vær oppmerksom på at hvis vi har gitt deg (eller du har valgt) et passord, er du ansvarlig for å holde passordet konfidensielt. Vennligst ikke del ditt passord med noen.

 

4. Hvordan vi beskytter dine personopplysninger når de sendes internasjonalt

Vi er en global virksomhet og kan overføre dine personopplysninger over landegrensene, inkludert til selskaper i Fender Marine-gruppen og til enkelte tredjeparter, inkludert våre partnere og tjenesteleverandører.  Denne delingen av data gjør det mulig for oss å tilby deg tjenester som angitt i vår underliggende avtale, eller som ellers er beskrevet i denne personvernerklæringen. Når påkrevd av gjeldende lov, vil vi innhente ditt samtykke før vi overfører dine data.

 

Lovene som gjelder i landet der dataene overføres til, kan ikke være  uoverensstemmende med lovene i ditt hjemland (eller i landet der vi leverer tjenestene). Overføringer av personopplysninger vil være i samsvar med gjeldende lovverk og underlagt passende sikkerhetstiltak for å sikre tilstrekkelig beskyttelsesnivå, inkludert, når påkrevd, bruk av standard kontraktsklausuler godkjent av datatilsynet, som krever at hver part sørger for at personopplysningene mottar tilstrekkelig og konsistent beskyttelsesnivå. Vennligst kontakt oss ved å bruke detaljene som er oppgitt under  Kontakt oss hvis du ønsker mer informasjon om våre internasjonale overføringer, og de tiltakene vi tar for å beskytte dine personopplysninger når de sendes internasjonalt.

 

5. Markedsføring

Fra tid til annen kan vi gi deg informasjon om både våre og våre partnere sine produkter eller tjenester, som vi tror vil være av interesse for deg. Vi kan sende deg denne informasjonen via e-post, LinkedIn, SMS, tekst, post eller vi kan kontakte deg per telefon Vi kan også dele dine personopplysninger med andre selskaper i Fender Marine-gruppen slik at de kan gi deg informasjon om de produkter og tjenester som kan være aktuelle for deg. Vi sørger for at våre markedsføringsaktiviteter er i samsvar med alle gjeldende juridiske krav. I noen tilfeller kan dette bety at vi ber om ditt samtykke på forhånd før vi sender deg markedsføringsmateriell.

 

Du kan når som helst velge å ikke motta markedsføringskommunikasjon fra oss. Vennligst bruk lenken for avmelding i mottatte e-poster med markedsføring, for å velge bort å motta slike e-poster. Alternativt kan du kontakte oss ved å bruke detaljene som er oppgitt under Kontakt oss. I slike tilfeller vil vi der det er nødvendig fortsatt sende deg kommunikasjon knyttet til tjenester.

 

6. Profilering og automatisert beslutningstaking

Forsikringsmarkedets deltakere sammenligner fordeler og risikofaktorer for forsikrede, begunstigede og fordringshavere, samt sannsynligheten for forsikrede hendelser, for å fastsette forsikringsgrenser, forsikringspremier og svindelmønstre. Dette betyr at vi samler og analyserer data knyttet til forsikrede, begunstigede og fordringshavere for å modellere slike sannsynligheter. I denne prosessen bruker vi personlige og kommersielle data for å lage modeller og/eller matche disse dataene mot modellene (profilering) for å fastslå både risikoen og premieprisen basert på lignende eksponeringer og risikoer. Vi bruker også denne informasjonen for å hjelpe oss med å gi råd til forsikringsselskaper om de typiske nivåene av forsikringsdekning som våre kunder kan ha på plass.

 

Vi vil bare ta automatiske beslutninger om deg når:

 • Slike beslutninger er nødvendige for å inngå en kontrakt (for eksempel kan vi velge å ikke tilby tjenester til deg, hvilke typer eller mengder tjenester som er passende for deg, eller hvor mye vi skal belaste deg for tjenester basert på din kredittvurdering eller finansiell relatert informasjon vi har samlet om deg):
 • Slike beslutninger er påkrevd eller autorisert av loven (for eksempel når til hensikt å forebygge svindel): eller
 • Du gir ditt samtykke for at vi skal utføre automatisert beslutningstaking.  Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte oss.

Slike automatiserte beslutninger kan ha en juridisk eller lignende virkning for deg og din berettigelse til, eller tilgang til, produkter eller tjenester.

 

Vi kan også ta automatiserte beslutninger basert på dine personopplysninger eller surfehistorikk for å sende deg personlige tilbud, rabatter eller anbefalinger, med forbehold om gjeldende lokale lover og regler. Disse automatiserte beslutningene vil ikke påvirke deg juridisk på noen måte.

 

I henhold til lokale lover og regler kan du kontakte oss for å be om mer informasjon om vår automatiske beslutningstaking, protestere mot vår bruk av automatiske beslutninger eller be om at en automatisert beslutning blir vurdert av et menneske.

 

7. Hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som er angitt i denne personvernerklæringen, basert på våre forretningsbehov og juridiske krav.

Når vi ikke lenger har behov for dine personopplysninger, fjerner vi identifiserende informasjon eller slår dataene sammen, eller vi sletter dem på en sikker måte i samsvar med vår oppbevaringspolicy. Vær oppmerksom på at de-identifiserte eller sammenfattede data ikke betraktes som personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen, og de kan brukes til analytiske formål.

Vi har en detaljert oppbevaringspolicy som styrer hvor lenge vi beholder ulike typer informasjon. For ytterligere informasjon om hvor lenge vi oppbevarer dine personopplysninger, vennligst kontakt oss ved å bruke detaljene som er oppgitt under Kontakt oss.

 

8. Dine rettigheter knyttet til personopplysninger

Du har visse rettigheter knyttet til dine personopplysninger, basert på landet du bor i og med forbehold om tillatte unntak. Vi er forpliktet til å respektere dine rettigheter knyttet til personopplysninger. Informasjon om hvilke rettigheter som gjelder for enkeltpersoner i ditt land finner du i det landsspesifikke tillegget.

 

Du kan utøve dine rettigheter ved å bruke kontaktinformasjonen som ligger under Kontakt oss. Vi vil normalt ikke belaste deg ved behandling av slike henvendelser. Det kan være tilfeller der vi ikke kan imøtekomme din forespørsel (for eksempel via tillatte unntak eller der forespørselen vil være i konflikt med vår plikt til å overholde andre juridiske krav). Vi gir alltid en tilbakemelding på dine henvendelser. Hvis vi ikke kan imøtekomme din forespørsel vil du alltid bli informert om årsaken.

 

9. Kontakt oss

Vær vennlig å kontakte oss hvis du har spørsmål om hvordan vi samler inn og behandler dine personopplysninger.  Du kan kontakte oss skriftlig med å sende en e-post til GlobalPrivacyOffice@ajg.com. For å kunne gi deg ett nøyaktig svar må du oppgi hvilket foretak i Fender Marine du er i kontakt med, og i hvilket land dette gjelder.   

 

10. Oppdateringer i denne personvernerklæringen

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen med jevne mellomrom.  Når vi gjør oppdateringer, vil vi legge ut den nåværende versjonen på våre nettsider og endre versjonsdatoen som finnes nederst i personvernerklæringen. Vi oppfordrer deg til å jevnlig gjennomgå denne personvernerklæringen, slik at du er kjent med vår nåværende praksis for personvern.

 

Norsk tillegg («tillegg») til Fender MArine  Global personvernerklæring

Oppdatert 27. oktober 2023

Dette tillegget supplerer Fender Marine  Global personvernerklæring og gjelder personopplysninger samlet og/eller behandlet i Norge.

Formål og juridiske grunnlag for behandling

Formål med behandling

Juridisk grunnlag for behandling

Utføre tjenester for deg eller våre kunder.

For å oppfylle kontrakter der du vil være en part, og for å kunne iverksette nødvendige tiltak etter din anmodning før du inngår disse avtalene: eller

For formål knyttet til våre berettigede interesser. (Utføre eller inngå tjenester for våre kunder.)

For å administrere vår virksomhet.

For å oppfylle en juridisk eller regulatorisk forpliktelse som vi er underlagt: eller

For å oppfylle kontrakter der du vil være en part, og for å kunne iverksette nødvendige tiltak etter din anmodning før du inngår disse avtalene: eller

Ivareta våre berettigede interesser (administrere vår virksomhet).

Kommunisere med og markedsføre oss overfor deg.

Ditt samtykke til behandlingen: eller

Ivareta våre berettigede interesser (kommunisere med og markedsføre oss overfor deg i tilfeller der vi ikke trenger ditt samtykke).

Overholde juridiske forpliktelser.

Overholde en juridisk eller regulatorisk forpliktelse som vi er underlagt.

Overvåke og forebygge bedrageri og misligheter.

For å oppfylle en juridisk eller regulatorisk forpliktelse som vi er underlagt: eller

For å oppfylle kontrakter der du vil være en part, og for å kunne iverksette nødvendige tiltak etter din anmodning før du inngår disse avtalene: eller

Ivareta våre berettigede interesser (overvåke og forebygge bedrageri eller misligheter, forsvare eller beskytte våre juridiske rettigheter).

Forbedre våre tjenester.

Ivareta våre berettigede interesser (for å forbedre våre tjenester).

Administrere sammenslåinger, oppkjøp, salg, omorganiseringer, avhendinger og integreringer.

Ivareta våre berettigede interesser (administrere sammenslåinger, oppkjøp, salg, omorganiseringer, avhendinger og integreringer).

 

Dine personvernrettigheter

Du har visse rettigheter knyttet til dine personopplysninger i henhold til Norsk lov om personvern.

Rett til innsyn i personopplysningene dine

Du har rett til å be oss om en kopi av dine personopplysninger, og til å få informasjon om hvordan vi bruker dem.

Rett til å rette

Du har rett til å be oss om å endre eller oppdatere dine personopplysninger hvis du mener at de opplysningene vi har om deg, er unøyaktige eller ufullstendige.

Rett til å slette

Du har rett til å be oss om å slette personopplysningene dine under visse omstendigheter. For eksempel hvis du trekker tilbake samtykket, eller hvis de personopplysningene vi har samlet inn ikke lenger er nødvendige for det opprinnelige formålet. Dette vil bli veid opp mot andre faktorer. For eksempel kan vi ha regulatoriske og/eller juridiske forpliktelser som begrenser vår mulighet til å etterkomme din forespørsel.

Rett til å begrense behandling

I enkelte tilfeller har du har rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger. For eksempel når du mener at vi ikke lenger har bruk for dine personopplysninger, eller når du tror at de opplysningene vi har om deg, kan være unøyaktige.

Rett til dataportabilitet

Under visse omstendigheter har du rett til å be oss om å overføre personopplysninger, som du har gitt oss til en annen organisasjon.

Rett til å protestere mot behandling, herunder markedsføring

Du har rett til å motsette deg behandlingen av dine personopplysninger hvis vi behandler dem av hensyn til våre legitime interesser.  Du kan også be oss om å slutte å sende deg direkte markedsføringsmeldinger, og å slutte å bruke dine personopplysninger til formål knyttet til direkte markedsføring.

Rettigheter knyttet til automatisert beslutningstaking

Du har rett til å be om å ikke bli underlagt en beslutning som er basert utelukkende på automatisert behandling, inkludert profilering, som kan ha en juridisk eller lignende innvirkning på deg.

Rett til å trekke tilbake samtykke

Vi vil innhente ditt samtykke for spesifikke formål knyttet til dine personopplysninger. Når vi gjør dette, har du rett til å trekke tilbake ditt samtykke til videre bruk av dine personopplysninger.

Rett til å klage

Hvis du er bekymret for hvordan vi behandler dine personopplysninger, har du rett til å kontakte oss for å få en oversikt. Du har også rett til å klage til det norske Datatilsynet dersom du mener at vår bruk av dine personopplysninger er i strid med personvernlover og/eller regelverk. Mer informasjon finnes på Datatilsynets nettside. Å utøve denne retten vil ikke påvirke andre juridiske rettigheter eller rettsmidler du måtte ha.

I noen tilfeller kan det å utøve noen av rettighetene dine beskrevet ovenfor, eller å ikke gi oss personopplysninger, føre til at vi ikke lenger kan tilby deg produkter eller tjenester (for eksempel kan vi ikke lenger tilby deg forsikring, eller forsikringspolisen din kan bli kansellert). Dersom vår mulighet til å håndtere kravet har vært skadelidende, kan du ved å benytte deg av dine rettigheter (som din rett til sletting), miste retten til å fremsette krav eller motta ytelser, også i forbindelse med hendelser som har skjedd før du gjorde dine rettigheter gjeldende. Dine forsikringsvilkår beskriver hva som vil skje hvis din polise blir sagt opp.

Kontakt oss

Du kan kontakte oss ved spørsmål om hvordan vi samler inn, behandler eller bruker dine personopplysninger, eller hvis du ønsker å utøve noen av dine rettigheter knyttet til dine personopplysninger.  For å kunne gi deg ett nøyaktig svar må du oppgi hvilket foretak i Fender Marine du er i kontakt med, og i hvilket land dette gjelder.

Fender Marine juridisk enhet

Kontaktopplysninger

Fender Marine AS

 

 

Inger Bang Lunds vei 4.

5059 Bergen

Norge

E-post: GlobalPrivacyOffice@ajg.com