Fenders personvernerklæring

Sist oppdatert 7. juli 2023

Behandlingsansvarlig («vi»)

Fender Marine AS, Markeveien 1B, 5012 Bergen org.nummer 988 494 534 («vi») er behandlingsansvarlig for de personopplysninger vi behandler.


Hensikten for personvernserklæringen er å skape trygghet omkring hvordan vi behandler dine opplysninger.
Du vil her se hvilke opplysninger vi innhenter, hvor vi får den fra og hvem vi evt. deler med og hvor lenge vi lagrer dem. Du finner også informasjon om dine personvernrettigheter.

Taushetsplikt

Alle ansatte i Fender Marine AS har taushetsplikt og vi vil ikke utlevere dine personopplysninger uten ditt samtykke eller et annet lovlig grunnlag.

Tredjepart

Der personvernlovgivningen tillater det, kan personopplysninger bli delt med en tredjepart.
Slike tredjeparter kan for eksempel være en leverandør eller en av våre samarbeidspartnere.
I tilfeller hvor en tredjepart behandler personopplysninger på vegne av Fender Marine AS, skjer dette under vårt ansvar basert på databehandleravtalen.
Slike avtaler sikrer at personvernet ivaretas og at behandlingen ikke utføres på annet vis enn det Fender Marine AS har avtalt med databehandleren.
Måten vi behandler personopplysninger på vil avhenge av formålet med behandlingen.
 

 


1. Slik behandler vi personopplysningene ved:

A. Utarbeidelse av tilbud eller oppretting av forsikringsavtale
B.  Behandling av skadesaker
C. Foretar annen administrasjon av forsikringsavtaler
D. Kommunisere med deg i andre sammenhenger

2 . Slik beskytter vi dine personopplysninger når vi

E. Opplever brudd på personopplysningssikkerhet
F. Kommuniserer via e-post

3. Dine personvernrettigheter

G. Trekke tilbake samtykke
H. Sletting

4. Slik kan du kontakte oss eller klage

Kontaktinformasjon
5. Lenker og informasjon