Hvorfor Fender Marine?

Fender Marine er et spesialselskap innen marine forsikringer og tilbyr forsikringsløsninger innen de fleste marine bransjer. Selskapet har aktiviteter innen både shipping & offshore, transport & spedisjon, marina-anlegg og flytende installasjoner og egne produkter rettet mot privatmarkedet.

Fagkompetanse

Vårt dedikerte team hjelper deg med å sikre dine verdier gjennom riktige priser både nasjonalt og internasjonalt. Risikostyring er vår fagkompetanse og vi kan bistå med å evaluere bedriftens risiko og hva som kan håndteres selv og hva som bør avlastes ved hjelp av forsikring.

Internasjonal erfaring

Vi har stor nytte av vårt samarbeid med våre velrenommerte partnerne med lang erfaring innen internasjonal forsikring. Gjennom vårt arbeid i CEFOR og IUMI, er vi alltid oppdatert på endringer i markedet både nasjonalt og internasjonalt.

Service

Fender Marine produserer alle dokumenter i forbindelse med forsikringsavtalen og med få unntak er både forsikringsbevis og vilkår på norsk og underlagt norsk jurisdiksjon og rettspraksis.

Markedsrelasjoner

Vårt medlemskap i CEFOR og IUMI gir oss god kunnskap om de forskjellige markedene og aktørene i disse. Vi har gode relasjoner til flere store selskap i Norden og Europa og er "Coverholder at Lloyd's" som gir oss tilgang til alle syndikatene der.

Skader

Fender Marine har egen skadeavdeling og i samarbeid med Fender Claims Services kan vi bistå og håndtere skader i alle faser inklusive skadeoppgjør og utbetaling.

Placeholder for CSS code