Bærekraft er bærebjelken i våre forsikringer

Våre bærekraftsmål

Fender Marine støtter fullt ut FN sine bærekraftsmål og i samarbeid med CEFOR har vi prioritert fem delmål

BærekraftmålAnstendig arbeid og økonomisk vekst

Reguleres i vilkårene

 • Godkjente verksteder med ordnede arbeidsforhold
 • Sikkerhetsforskrifter
 • Scrapping

Bærekraftmål


Stoppe klimaendringene

Reguleres i vilkårene

 • CO2 avtrykk vurderes i skadeoppgjør
 • Støtter utvikling av utslippsfrie løsninger

Bærekraftmål


Livet i havet

Reguleres i vilkårene

 • Vrakfjerning
 • Resirkulering av skip og fritidsbåter
 • Plast fra fiskeredskaper og container sikring

Bærekraftmål


Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Reguleres 

 • Hvitvasking
 • Know your client
 • Illegal, Unreported and Unregulated Fishing

Bærekraftmål


Samarbeid for å nå målene

Institusjoner:

 • Cefor
 • IUMI
 • Norboat
Placeholder for CSS code