Vi dekker vareeiers økonomiske tap

Når uhellet er ute

Transportforsikring er en forsikring som beskytter vareeier mot tap og skade på varer og gods når dette er under transport. Dersom slike uhell skulle inntreffe vil vareeier kunne få dekket sine økonomiske tap gjennom en transportforsikring.

Få pris og råd om forsikring

Placeholder for CSS code

Meld skade

Grunnstøting, tyveri av motor, påkjørsel, stormskader, synkeskader mm.

KONTAKT OSS

Vil du vite mer?

Vil du vite mer om våre forsikringer, kontakt en av våre eksperter.
Raskest kan du nå oss på e-post, men iblant 
kan det være enklere på telefon.
Vi er her for deg.

Team leder

Per Robert Olsen

Team leder

+47 93 08 68 86
per.robert.olsen@fender.no