Transportforsikring – Viktig hvorfor?

Transportforsikring – Viktig hvorfor?

Har du kjøpt båt og den befinner seg på et annet sted av landet, eller i utlandet? Eller har du solgt og skal levere til kjøper?

Ofte seiler man båten fram til leveringssted, men i mange tilfeller er dette ikke praktisk eller hensiktsmessig og man må transportere båten på annet transportmiddel.
Man benytter da rederier eller transportører for å få fraktet båten, enten til sjøs som skipslast eller på tilhenger som landtransport.
Mange tenker da at båtforsikringen også dekker denne type risiko, men i de fleste båtforsikringer så er dette unntatt i vilkår.
Så tenker noen at jo, men transportøren/skipet har vel forsikring som dekker dette.
Det er en sannhet med modifikasjoner.

Transportforsikring er viktig

Skipene eller trailerne har ikke forsikring på selve lasten de fører og bare et begrenset godsansvar i henhold til lovverket på hvor stort ansvar de har for eventuell skade som rammer lasten

Denne er definert som sådan i lovverk/transportavtaler:

  • Sjøfrakt Utenriks: Ansvar begrenset til 2 SDR pr kg (ca 20KR/KG per 01.04.2021)
  • Sjøfrakt Innenriks: Ansvar begrenset til 17 SDR pr kg (ca 170KR/KG per 01.04.2021)
  • Landtransport: Ansvar begrenset til 8,33 SDR pr kg (ca 100KR /KG per 01.04.2021)

Eksempel

Om du da har en flott ny båt på tre tonn verdt 3 millioner som fraktes som dekkslast til sjøs fra utlandet vil rederiet kunne begrense sitt ansvar til maksimalt 60 000.
Det forutsetter også at transportøren kan holdes rettslig ansvarlig for akkurat den type skade som har skjedd. Til sjøs må skipet ha skyld i skaden, til lands et mer objektivt ansvar.

Da er det viktig å ha en transportforsikring som dekker ditt resterende tap om uhellet skulle være ute.

En annen ting mange ikke tenker på er felleshavaribidrag. Om fraktebåten må berges vil kostnadene med dette forholdsmessig fordeles på de interesser som blir berget. Det vil si at om du har din båt på et skip og skipet må reddes så må de kostnadene fordeles mellom eiere av varene ombord og skipseier i forhold til de respektive verdiene.

Da er det greit å ha en transportforsikring, den dekker ditt eventuelle felleshavaribidrag

Per Robert Olsen
Senior Underwriter