Jeg driver kommersiell passasjerdrift?

Jeg driver kommersiell passasjerdrift?

Hvilke forsikringer trenger jeg? I henhold til sjøloven har du som reder et skadeansvar, selv med få passasjerer ombord. Når du driver kommersiell passasjertrafikk, er det derfor viktig at du også har en forsikring som dekker ditt ansvar mot passasjerene. Vi tilbyr en fullstendig P&I ansvarsforsikring som blant annet dekker akkurat dette.

For skip i sjøtransport i Norge i klasse A og B etter artikkel 4 i direktiv 98/18/EF som er sertifisert til å føre mer enn 12 passasjerer, skal bortfrakteren (reder) ha forsikring eller annen økonomisk sikkerhet som dekker ansvar etter sjøloven § 418 første og tredje ledd, dersom

 

a)

skipet er registrert i Norge,

 

b)

transportavtalen er inngått i Norge, eller

 

c)

avgangs- eller bestemmelsessted i henhold til transportavtalen ligger i Norge.

For norske skip i passasjertransport i Norge som ikke er omfattet av klasse A og B i direktiv 2009/45/EF artikkel 4, skal reder ha ansvarsforsikring som dekker ansvar etter sjøloven § 418 annet ledd, dersom skipet er sertifisert til å føre mer enn 12 passasjerer. Grensen for forsikringen eller annen økonomisk sikkerhet skal ikke være under 250 000 SDR multiplisert med det antall passasjerer som skipet ifølge sitt sertifikat har adgang til å føre.

I tillegg til passasjeransvar omfatter P&I forsikringen ansvar for blant annet forurensning, vrakfjerning, skade på person og eiendom, kollisjon- og støtningsansvar.

Formålet med denne forsikringen er å beskytte sikrede mot risikoen for ansvar overfor andre som oppstår fra sikredes maritime virksomhet.

Vil du vite enda mer om P&I trykk her

GettyImages-1201396207.jpg

Hva er P&I forsikring?

Fender leverer P&I forsikring på vegne av Shipowners Club som er et A ratet selskap og medlem av International Group.

Gjennom samarbeidet med Shipowners Club tilbyr Fender Fixed P&I, Specialist operations og Charterer's Liability forsikringer til redere og operatører i Skandinavia.

En P&I forsikring er  en sjøforsikring som dekker forpliktelser overfor tredjepart og utgifter som oppstår ved å eie eller drive et fartøy.

Hva forsikrer vi under P&I?

  • Ansvar overfor tredjepart
  • Personrisiko, mannskap og passasjerer
  • Lasteansvar
  • Kollisjonsansvar
  • Ansvar for skade på eller tap av eiendeler
  • Forurensingsansvar
  • Vrakfjerningsansvar
  • Kontraktsansvar
  • Spesialist operasjoner
  • Utvidet slepeansvar

Fender leverer P&I forsikring på vegne av Shipowners Club som er et A ratet selskap og medlem av International Group.

Gjennom samarbeidet med Shipowners Club tilbyr Fender Fixed P&I, Specialist operations og Charterer's Liability forsikringer til redere og operatører i Skandinavia

Vil du vite mer?

Vil du vite mer om våre forsikringer, kontakt en av våre eksperter.

Raskest kan du nå oss på e-post, men iblant kan det være enklere på telefon. Vi er her for deg.

Underwriter P&I 

Anja Haugsdal Stephansen

Underwriter P&I

+47 932 46 392