Hvordan gikk det med seilbåten på Lasteskipet «Eemslift Hendrika» ?

Hvordan gikk det med seilbåten på Lasteskipet «Eemslift Hendrika» ?

Ved vårens 2 spektakulære hendelser; «Eemslift Hendrika» i stormen i Nordsjøen, og «Ever Given» i Sues kanalen var Fender Marine som forsikringsselskap sterkt involvert. Dette fordi seilbåten som var dekkslast på «Eemslift Hendrika» og container med baderoms møblement om bord i «Ever Given», var begge Transportforsikret i Fender.

Felleshavari

Problemet for begge disse laste-eierne er at i disse 2 hendelsene ble det erklært Felleshavari.

FELLESHAVARI (eng: General Average, tysk: Havarie Grosse), betyr at fellesskapet (skipet og lasten), må dekke (betale), bergingskostnadene av de bergede verdier. Dette betyr at seilbåteieren på «Eemslift Hendrika» og eier av baderoms møblement om bord i «Ever Given» må betale sine proratariske andeler av bergingene. Beløpene er pr i dag ikke klare, men for «Eemslift Hendrika» blir det sannsynligvis et 2-sfiret millionbeløp, og for «Ever Given» er der allerede kommet krav på 15 milliarder !!

Problemet med Felleshavari er at både bergerne og rederiene (som vanligvis igangsetter bergingen), har SJØPANTERETT mot selve lasten (lien in the cargo, på engelsk), som igjen betyr at vareeierne ikke får utlevert lasten før betryggende garantier er stillet, og i praksis er det kun transportforsikringsselskapenes havari erklæringer (Average Bonds og/eller Average Guarantees), som blir godtatt. Dette betyr at lasten ikke blir frigitt før Dispasjen (det oppgjorte Felleshavariet), foreligger. For «Ever Given» med 6.000 containere om bord, og sannsynligvis mere enn 8.000 forskjellige lasteeier vil dette ta flere år.


Fender Marine som har forsikret ovennevnte seilbåt og containeren, utstedte derfor straks de nødvendige garantier (Average Bonds og Average Guarantees), og eier av seilbåten på «Eemslift Hendrika» har således allerede hentet båten sin i Ålesund, og seilt den trygt til hjemmehavnen i Kragerø. Lykkeligvis var den godt sikret på ombord på dekket av «Eemslift Hendrika» og fikk derfor bare få og mindre skader, som Fender nå erstatter.

Når det gjelder containeren om bord i «Ever Given» går det nok enda litt tid før denne frigis pga Egyptiske myndigheters (urimelige) krav og tilhørende arrest av skipet, - inntil videre.

Men så snart myndighetene i Egypt frigir skipet vil de av lasteeierne som har transportforsikring og kan stille nødvendige garantier, få utlevert lasten sin uten å måtte vente på den endelige Dispasjen som neppe foreligger før om flere år.

Moralen i dette: Send aldri last med en båt uten at varene er transportforsikret !

Christian 1.jpg

Christian J. Lien - Fender Marine

Senior Claims Handler / Legal advisorHovedfoto: Hovedredningssentralen