Hummerfisket 2021

Hummerfisket 2021

Hummerfisket er svært populært langs kysten og varer fra 01.oktober til 30.November. Hummeren er en sjelden og utrydningstruet art. I dag er hummerfisket under strenge regler.

Reglene er at en kan fiske hummer mellom perioden 01.oktober til 30.november, og det kun med teiner. Du som person kan kun ha 10 teiner i sjøen, vis dere er flere personer i båten vil det fremdeles gjelde med at en ikke kan ha mer enn 10 teiner. Teinene må være laget med fluktvei, slik at de miste hummerne kan krype ut. 

Reglene:

Hummerteiner

Mengder teiner: 
Maks 10 hummerteiner per person og per åt. 

Fluktvei: 
Hummerteine skal ha minst to sirkelformet fluktveier - en på kvar side. Fluktveien må være minst 60 millimeter og plassert nede ved bunnen slik at hummeren under minstemålet kan lett ta seg ut. 

Merking: 

Teinene skal merkes for eksempel på denne måten: 

Eksempel på merking for fritidsfisker:

Ola Nordmann

Svingen 4

5550 Kysten

OLA-NOR-168 (deltakernummer)

Eksempel på merking for yrkesfisker:

SF-123-F (Fartøyets registreringsmerke)

OLA-NOR-321 (deltakernummer)

Minstemål og maks mål

Hummeren som er mindre enn 25cm lang må du legge tilbake til sjøen. 

Fredstid: 

Hummer med utvendig rogn er freda hele året. 
Hummersesongen starter 01.oktober klokken 08:00 over hele landet
Fra svenskegrensa til og med Vestlandet kan du fiske hummer til og med 30.november, resten av landet frem til 31.desember. 

Oppbevaring av hummer i sjøen

Det er lov å oppbevare hummer i sjøen i desember, men dersom oppbevaringen skjer fra og med Vestlandet til grensen mot Sverige skal det sendes melding til fiskeridirektoratet. 

LRG_DSC06342.JPG