Forsikring via The Shipowners’ Club!

Forsikring via The Shipowners’ Club!

Siste nytt fra Fender Marine! Vi tilbyr P&I forsikring via The Shipowners’ Club!
Hva forsikrer vi?
  • Ansvar for tredjepart
  • Personrisiko, mannskap og passasjerer
  • Lasteansvar
  • Kollisjonsansvar
  • Ansvar for skade på eller tap av eiendeler
  • Forurensingsansvar
  • Vrakfjerningsansvar
Tilleggsdekninger:
  • Kontraktsansvar
  • Spesialist operasjoner
  • Utvidet slepeansvar


Vi tilbyr også Charterers Liability og Defence dekning.