Bærekraft er bærebjelken i våre forsikringer

Bærekraft er bærebjelken i våre forsikringer

Fender Marine støtter fullt ut FN sine 17 bærekraftsmål og har valgt å prioritere fem delmål.

8- Anstendig arbeid og økonomisk vekst. 

For å bidra til å nå dette målet arbeider vi med å fremme godkjenninger for verksteder med ordnede arbeidsforhold og etablerte rutiner for helse, miljø og sikkerhet. Her med fokus på håndtering av farlig avfall, elektronikk og resirkulering av defekte deler.   

 

Vårt nye produkt «Grønn kasko» bidrar til sirkulær økonomien ved at vi stimulerer til gjenbruk av gode, overhalte brukte deler og at reparasjoner utføres på verksteder som tilfredsstiller kravene til helse, miljø og sikkerhet. 

Båtservice 

13- Stoppe klimaendringene 

Vi støtter utviklingen av utslippsfrie løsninger og forsikrer i dag flere fartøy som er utslippsfrie. I tillegg arbeider vi med å innarbeide verdien av CO2 avtrykk i våre skadeoppgjør. 
 

14 Livet i havet 

Forurensingen av havet opptar oss alle, men Fender Marine er nesten alene om å dekke alle kostnadene ved vrakfjerning etter en forsikringsmessig hendelse med fritidsbåt. Kostnadene til fjerning og destruering av en sunket fritidsbåt kan bli store og få har en privatøkonomi til å dekke slike pålegg. Derfor er dette inkludert i alle våre forsikringer. 

 Båtvrak

 

Ønsker du tilbud på din båtforsikring? 

16- Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner 

Våre interne rutiner for å «Kjenne vår kunde» (Know Your Client) bidrar til å forhindre at vi støtter opp under ulovlig virksomhet og hvitvasking av penger. Her har vi gode samarbeidspartnere både internasjonalt og gjennom våre bankforbindelser. 

 

17- Samarbeid for å nå målene 

For å nå disse målene er vi avhengig av et godt samarbeid med andre aktører i markedet. For fritidsbåt gjelder dette i første rekke samarbeid gjennom vårt medlemskap i NORBOAT og det arbeidet de utfører for sine medlemmer innen verkstedindustrien. 
 
For vår kommersielle virksomhet er samarbeidet med våre kontraktspartnere og samarbeidet innen CEFOR og IUMI essensielle. 

 

Vil du vite mer? 

Vil du vite mer om våre forsikringer, kontakt en av våre eksperter. Raskest kan du nå oss på e-post, men iblant kan det være enklere på telefon. Vi er her for deg.