Klager

Klager vedrørende Fender Marine og dets virksomhet skal rettes til:

Fender Marine AS
Markeveien 1B
5012 Bergen

Kontaktperson:
Gro Zakariassen med mailadresse: gro.zakariassen@fender.no


Klagen skal inneholde:
Navn og adresse på klager

Informasjon om klagen:
Begrunnelse for klagen
Relevant dokumentasjon vedrørende klagen

For klager vedrørende tegning av forsikring og klage på skadeoppgjør og skadebehandling er Finansklagenemden ankeinstans.  Klagen skal imidlertid først rettes til Fender Marine for behandling og den kan sendes med post eller på mail. (Bruk Postadresse og mail oppgitt øverst i infoen)

Når klage er mottatt vil vi svare i løpet av 3 arbeidsdager, vi holder klager orientert om prosessen og om fremdrift i saken og saken skal behandles ferdig i løpet av 8 uker fra mottak av første melding. 

Dersom du ikke er fornøyd med behandlingen av din klage kan du ta direkte kontakt med adm.dir i Fender Marine, Ola Skauge (ola.skauge@fender.no) og dersom det er behov for det, går klagen deretter videre til Fender Marine sitt styre.

Dersom innehaver av forsikringen ikke er fornøyd med selskapet i forbindelse med tegning av forsikring eller behandling i av skadeoppgjør kan saken bringes inn for Finansklagenemda.  Eventuelle klager skal oppgi Fender Marine som innklaget.  Alle data lagres på passord beskyttet server, hvor kun saksbehandler har tilgang.  Dersom behandlingen av saken overføres videre i organisasjonen til adm. dir. vil alle nødvendige dokumenter overføres til dennes private område.

 

Klagen sendes til:
Finansklagenemda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo
Tlf. 2313 1960

 

Rettslig skritt i anledning forsikringer dekket i Lloyd’s, skal fremmes mot Lloyd`s generalagent i Norge:
Advokat Espen Komnæs
Advokatfirmaet Sverdrup DA
Postboks 1865 Vika
0124 Oslo
E-postl: espen.komnaes@sverdruplaw.no

 

Rettslige skritt i anledning andre forsikringer rettes mot vedkommende assurandør.
Disse opplysningene innhentes fra Fender Marine AS i hvert enkelt tilfelle Fender Marine behandler klagen på vegne av assurandørene.