Utstyr

Utstyr

Vi kan tilby forsikringsløsninger for kunder som eier/leier og bruker undervannsutstyr både offshore og inshore.
Med utstyr menes alle former for utstyr som brukes i sjø.
Vi kan nevne fjernstyrte undervannsroboter (ROV, AUV), sonarer, kamera, utstyr som brukes sammen med ROV'er f.eks. vaskeutstyr for fiskeoppdrettsmærer, annet dykkerutstyr i sjø, på skip og på land.
Nyttig informasjon

Nyttige dokumenter

Kontaktskjema

Fylles ut dersom forsikring gjelder for et firma