Transportforsikring

Transportforsikring

Transportforsikring sikrer vareeier mot økonomisk tap når varen transporteres fra et sted til et annet.. Enhver bedrift som selger, kjøper eller på annen måte har gods til befordring, bør vurdere transportforsikring.

Transportørens ansvar er begrenset av lover og avtaler, og er ofte ikke tilstrekkelig for å sikre vareeier fullt ut. En generell misforståelse er at transportøren eller speditøren erstatter transportskader. Transportretten fritar imidlertid transportørene for ansvar for skade på varene i en lang rekke tilfeller. Det er derfor viktig at vareeier har egen transportforsikring.

Fender Marine kan tilby transportforsikring for både bedrifter og privatpersoner ( f.eks flyttegodsforsikring).

Nyttig informasjon

Nyttige dokumenter

Kontaktskjema

Fylles ut dersom forsikring gjelder for et firma