Sjøforsikring

Sjøforsikring

Fender Marine tilbyr forsikring for flåter av fartøy såvel som til enkelt fartøy.
Vi har vilkår som er standardisert i markedet, med priser som er svært konkurransedyktige.
Meglere, firma og privatpersoner forstår hva det vil si å bruke Fender Marine når de opplever vår gode service, hurtige svar og fokus på langsiktige kundeforhold.

Nyttig informasjon

Nyttige dokumenter

Kontaktskjema

Fylles ut dersom forsikring gjelder for et firma